Consent to the processing of personal data

Zapoznawszy się z klauzulą informacyjną, niniejszym wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w zakresie oferty biznesowej Blue Idea Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, ul. Korbońskiego 27/E, będącą jednocześnie administratorem danych osobowych, w celach marketingowych.

Podanie danych jest dobrowolne, a podstawą przetwarzania danych jest moja zgoda. Jestem świadom/a, że w każdej chwili mogę cofnąć zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, oraz że przysługuje mi prawo do żądania od Administratora danych dostępu do moich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.