JAK DZIAŁAMY:

1.

Spotykamy się i ustalamy czego od nas oczekujesz. Wtedy zadajemy istotne pytania, ponieważ ten etap jest kluczowy dla naszej  współpracy. Prosimy Cię również o przesłanie wymaganych dokumentów.

2.

Przygotowujemy ofertę,  zawierającą zakres naszych usług i szczegółowy cennik.

3.

Podpisujemy umowę o świadczenie usług. Umowa i załączony do niej regulamin są formalną podstawą naszej współpracy. Regularnie dokonujemy analizy współpracy i jeżeli jest to konieczne to aktualizujemy umowę.  

4.

Za współpracę z Tobą odpowiada przypisany specjalista, który świadczy usługi dla Twojej firmy. Oczywiście w zależności od sytuacji i zakresu prac tworzy on elastyczny zespół. W jego skład wchodzą specjaliści z różnych dziedzin adekwatnych do potrzeb spółki.

5.

Korzystamy z nowoczesnych technologii, współpracujemy z najlepszymi dostawcami branżowego oprogramowania, więc bieżącą obsługę prowadzimy zdalnie. Ty dostarczasz nam dokumenty w formie elektronicznej, a my je procesujemy.

6.

Dajemy Ci dostęp do Twoich danych online  w systemie 24/7

7.

Jeśli sytuacja tego wymaga zawsze możemy spotkać się w Twoim lub naszym biurze.

8.

Posiadamy ubepieczenie odpowiedzialności cywilnej.

CO NAS WYRÓŻNIA?:

  • Ponad 6 lat na rynku
  • Pełna zastępowalność w przypadku nieobecności
  • Bezpieczeństwo systemów IT.
  • Dostarczanie informacji w trybie ciągłym – systematycznie procesujemy zadania naszych klientów tak aby umożliwić wgląd w aktualną sytuacje firmy.
  • Wiedza – nieustannie szkolimy nasz zespół, aby być na bieżąco ze zmieniającymi się regulacjami i przepisami.