ZAKRES NASZYCH USŁUG

KSIĘGOWOŚĆ:

 • Prowadzimy księgi handlowe
 • Prowadzimy ewidencje dla celów podatkowych (PIT,CIT, VAT, inne)
 • Sporządzamy i składamy deklaracje podatkowe,
 • Reprezentujemy naszych Klientów przed organami administracji państwowej
 • Wspieramy i reprezentujemy naszych klientów podczas kontroli
 • Sporządzamy sprawozdania finansowe
 • Przygotowujemy informacje zarządczą oraz dodatkowe raporty w.g oczekiwań naszych Klientów.

KADRY:

 • Prowadzimy pełną obsługę kadrowo-płacowa.
 • Prowadzimy dokumentacje związaną za zatrudnieniem nowych pracowników
 • Prowadzimy dokumentację dla obecnych pracowników
 • Prowadzimy dokumentacje dla różnych form rozliczeń: umowa o prace, zlecenie, umowa o dzieło.
 • Naliczamy płace
 • Prowadzimy pełną dokumentacje związaną z ubezpieczeniem społecznym.
 • sporządzamy dokumentacje podatkową i ubezpieczeniową (np. PIT, ZUS, PFRON, PIP, PPK itp.)
 • Wystawiamy zaświadczenia dla pracowników naszych klientów

JAK DZIAŁAMY:

1.

Spotykamy się i ustalamy czego od nas oczekujesz. Wtedy zadajemy istotne pytania, ponieważ ten etap jest kluczowy dla naszej  współpracy. Prosimy Cię również o przesłanie wymaganych dokumentów.

2.

Przygotowujemy ofertę,  zawierającą zakres naszych usług i szczegółowy cennik.

3.

Podpisujemy umowę o świadczenie usług. Umowa i załączony do niej regulamin są formalną podstawą naszej współpracy. Regularnie dokonujemy analizy współpracy i jeżeli jest to konieczne to aktualizujemy umowę.  

4.

Za współpracę z Tobą odpowiada przypisany specjalista, który świadczy usługi dla Twojej firmy. Oczywiście w zależności od sytuacji i zakresu prac tworzy on elastyczny zespół. W jego skład wchodzą specjaliści z różnych dziedzin adekwatnych do potrzeb spółki.

5.

Korzystamy z nowoczesnych technologii, współpracujemy z najlepszymi dostawcami branżowego oprogramowania, więc bieżącą obsługę prowadzimy zdalnie. Ty dostarczasz nam dokumenty w formie elektronicznej, a my je procesujemy.

6.

Dajemy Ci dostęp do Twoich danych online  w systemie 24/7

7.

Jeśli sytuacja tego wymaga zawsze możemy spotkać się w Twoim lub naszym biurze.

8.

Posiadamy ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej.

CO NAS WYRÓŻNIA?:

Ponad 6 lat na rynku

Ponad 50 Specjalistów

Pełna zastępowalność w przypadku nieobecności

Bezpieczeństwo systemów IT.

Dostarczanie informacji w trybie ciągłym – systematycznie procesujemy zadania naszych klientów tak aby umożliwić wgląd w aktualną sytuacje firmy.

Wiedza – nieustannie szkolimy nasz zespół, aby być na bieżąco ze zmieniającymi się regulacjami i przepisami.

OFERA CENOWA (CENY NETTO)

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI